Categories

Archives

A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

การติดตั้งและใช้งาน NTOP (Debian/Ubuntu)

บทคัดย่อ ในปัจจุบันนี้ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ต่างได้ให้ความสำคัญกับการบริหารเครือข่าย แทบจะเรียกได้ว่าทุกองค์กร มีการติดตั้งระบบการสื่อสารทั้งภายในหน่วยงาน และระบบการสื่อสารไปยังภายนอก เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน และผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร ซึ่งเราจำเป็นจะต้องมีระบบการบริหารเครือข่ายที่ดี มีประสิทธิภาพ มีระบบที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาความล่าช้าในระบบว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุใด และระบบนั้นต้องมีคุณสมบัติในการรายงานผลได้อย่างหลากหลาย ทั้งในแบบตัวเลขและแบบกราฟรูปภาพ

บทนำ ระบบ Intranet และระบบ Internet ได้ถูกนำมาใช้ในทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร และเริ่มมีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นทุกที เมื่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กรเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเท่าใด ความคาดหวังของผู้บริหารที่ต้องการจะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ได้ลงทุนลงแรงไปในระบบไอทีขององค์กรก็ยิ่งต้องการตัวบ่งชี้ที่มีความชัดเจนและเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น เครื่องมือบริหารระบบเครือข่ายจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้บริหารระบบเครือข่ายจะต้องนำมาใช้งานภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมที่จำกัดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ประสิทธิผลจากการดำเนินงานของระบบเครือข่ายเป็นสิ่งที่ผู้บริหารระบบจะต้องรับผิดชอบ ดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย นอกจากการจัดสรรเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม การแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีแล้ว การรายงานสภาพที่เป็นจริงให้แก่ผู้บริหารขององค์กรได้รับรู้ยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องจัดให้มีขึ้นและข้อมูลรายงานนี้ยังถือว่าเป็นสารสนเทศสำคัญที่มีผลต่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน และจะย้อนกลับมาส่งผลต่อการบำรุงรักษาพัฒนาองค์กรต่อไป โดยในครั้งนี้ ผู้จัดทำจะขอแนะนำโปรแกรม NTOP ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สนับสนุนการบริหารจัดการระบบเครือข่ายแบบโอเพ่นซอร์สที่มีคุณสมบัติครอบคลุมความต้องการขององค์กรทุกขนาด และผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขตัวโปรแกรมได้ จึงทำให้โปรแกรมนี้มีการพัฒนาเรื่อยมา โปรแกรม NTOP นี้ เป็นหนึ่งในโปรแกรมประเภท Sniff ซึ่งมีอยู่หลายตัวที่มีคุณสมบัติต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น MRTG , IPTraf ,Sniffer แต่ tool ที่กล่าวมานี้บางตัวก็ฟรี บางตัวก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะในบางองค์กรมีปริมาณการใช้งานเครือข่ายเป็นจำนวนมาก […]

การ config VLAN ด้วย WRT54GL

ในตอนที่ 2 จะเป็นการยกตัวอย่างการ Configure อุปกรณ์ Managed Switch และ WRT54GL + DD-WRT V.24 SP2 โดยสมมุติ Case ขึ้นมาเพื่อให้ง่ายแก่ความเข้าใจดังนี้นะครับ

“บริษัทมีการติดตั้งระบบเครือข่ายสำหรับรองรับ Application ภายใน อาทิเช่น ระบบบัญชี, ระบบการเงิน, ระบบบริหารสินค้าคงคลัง และ Internet สำหรับให้พนักงานใช้ ซึ่งผู้บริหารมีความต้องการให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องานสามารถใช้ Internet ของบริษัทด้วยการเชื่อมผ่านระบบ Wireless LAN แต่จะจำกัดการใช้งานไม่ให้เข้าถึงทรัพยากรอื่นๆ โดยบริษัทจะทำการติดตั้งอุปกรณ์ Wireless Router ของ Linksys by Cisco รุ่น WRT54GL”

[…]

การกำหนด Apache user process

ปัญหาการใช้ resource สูงผิดปกติของผู้ใช้บางราย แต่เมื่อทำการ ps ดู กลับไม่สามารถดูได้ เนื่องจากทุก process เป็นของ user ชื่อ www-data

ดังนั้นการที่จะทำให้สามารถตรวจสอบว่า script ของผู้ใช้รายใดมีปัญหา จึงต้องใช้เทคนิค MaxRequestsPerChild

ต่อไปเป็นวิธีการที่มีผู้เขียนบทความไว้ดังนี้

[…]

Network Load Balance โดย pfSense #2

จากนั้นก็ไปที่เครื่อง Client ที่ต่อกับเครื่อง server เปิด web browser (แนะนำให้ใช้ IE7 หรือ Fire Fox) พิมพ์หมายเลข IP 192.168.1.1 พิมพ์ user = admin password = pfsense

ไปที่ interface -> lan ทำการเปลี่ยน IP เป็น 192.168.100.1/24 dhcp 192.168.100.200 – 254

[…]

Network Load Balance โดย pfSense #1

หลังจากหาระบบ Network Load Balance โดยใช้ PC ก็เจอหลายตัวเหมือนกัน แต่สุดท้ายก็ลงตัวที่ pfSense ก่อนอื่นเลยก็ไปโหลดแล้วเขียนลงแผ่น CD เลยครับ ขนาดก็ราวๆ 60M

เครื่องที่จะนำมาทำ Network Load Balance ต้่องมีการ์ดแลนอย่างต้อง 3 ตัว ต่อตามภาพข้างล่างนี้

[…]

Total-Max-Octets

Summary of what I did for the Limit by Octets module. ( Softcap )

1.) Add this to the freeradius dictionary file:

$INCLUDE dictionary.chillispot

/etc/freeradius/dictionary and copy the dictionary file in this directory:

2.) Define the module (in radius.conf)

sqlcounter volumelimitcounter { counter-name = Total-Max-Octets check-name = Max-Octets reply-name = ChilliSpot-Max-Total-Octets sqlmod-inst = sql key […]

Rlm sqlcounter

Pre-requisites

Make sure to have configured radiusd with rlm_sqlcounter installed. If you are using FreeRadius version 1.1.0 or newer then Rlm_sqlcounter is installed by default.

Make sure to have radiusd running properly under sql and there must be a “sql” entry under accounting{ } section of radiusd.conf

[…]

การใช้ Cookie

ตัวแปร cookie จะเป็นตัวแปรพิเศษ ที่จะเก็บข้อมูลฝั่ง Client โดยสามารถใช้ได้ทุกหน้า webpage ซึ่งจะต้องมีการกำหนดอายุของตัวแปร cookie ด้วย

วิธีใช้ cookie จะต้องเขียน

setcookie(‘cookie_name’, ‘cookie_value’, ‘cookies_time’, ‘cookie_path’, ‘domain’);

โดย cookie_name เป็นชื่อตัวแปร cookie cookie_value เป็นค่าของตัวแปร cookie cookie_time เป็นการกำหนดเวลาหมดอายุของตัวแปร cookie หน่วยเป็น วินาที เช่น time()+86400 -> cookie นี้จะหมดอายุอีก 86400 วินาทีข้างหน้า

ส่วนของ cookie_path และ domain เราจะไม่ใส่ก็ได้ ซึ่งถ้าเราไม่ใส่ domain ก็จะเป็น domain นั้น ๆ(host นั้นๆ) ที่เราประกาศตัวแปร แต่ถ้าเราต้องการให้ cookie ของเรานั้นสามารถใช้ได้ทุก subdomain […]

push cars for 1 year old