โปรแกรมคำนวณกำลังส่ง เนื่องจากสายอากาศและสายนำสัญญาณ
โดย นายคุณาวุฒิ สืบเสน kws@itr.co.th วันที่ 11 ธันวาคม 2548

 
RG58
RG8
5D-FB
10D-FB
12D-FB
Heliax1/2
Heliax7/8
 
อัตราการสูญเสียที่ 100 ม. 19.90
8.80
7.80
3.80
3.20
3.10
1.15
dBi
ความยาวสาย 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
เมตร
อัตราการสูญเสียที่ 0 ม. 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
dBi
คิดเป็นวัตต์ที่สูญเสีย 1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
วัตต์
กำลังจากเครื่องส่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 วัตต์
กำลังจากเครื่องส่ง inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
dBi
                 
กำลังส่งที่ปลายสายนำสัญญาณ -1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
วัตต์
กำลังส่งที่ปลายสายนำสัญญาณ inf inf inf inf inf inf inf dBi
Gain ขยายของสายอากาศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dBi
กำลังส่งปลายสายอากาศ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 วัตต์
ราคา(โดยประมาณ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 บาท
เครื่องส่ง Watts
Gain สายอากาศ dBi
ความยาวสาย เมตร
   

กลับไปหน้าแรก

จาก dB ที่สูญเสีย = 10 log (Po/Pi) ; Po คือกำลังส่งที่ปลายสาย , Pi คือ กำลัง ที่ส่งเข้าไปในสาย
Po = Pi x 10(dB/10)
หมายเหตุ dBi = 2.1 + dBd